scenografie van een fototentoonstelling

Deze fototentoonstelling in opdracht van Fedasil moest kunnen rondreizen. Dus moest het gewicht zo laag mogelijk gehouden worden, de tentoonstelling moest makkelijk kunnen opgebouwd worden en uit elkaar gehaald worden, en tenslotte moesten de foto's een eigen drager hebben om in eender welke ruimte terecht te kunnen zodat geen ophanging nodig is aan muren.
De foto’s van Bas Bogaerts geven asielzoekers weer die hun leven proberen herop te bouwen.

Dit thema werd in het concept van de scenografie weergegeven.
i.s.m. Desirée De Winter