houders van banieren
De opdracht bestond erin een staander te ontwerpen die niet-standaard is, die eenvoudig is om op te zetten en die makkelijk te vervoeren is, voor een beurs in Korea.
De moeilijkheid was om stabiliteit te verzekeren zonder gebruik te moeten maken van bv. lijm of andere andere ingewikkelde ingrepen.
Vermits het thema van de expo handelde over de waterproblematiek, verwijst het materiaal van de staanders naar water (koperen buizen).
info