voorontwerp voor een buitenhuisje in Catalonië, Noord Spanje
De bouwvoorschriften vereisen een half zadeldak met pannen, (maximum nokhoogte van 4m) een woonoppervlak van maximum 40 m2 en gevelmuren van bouwstenen. Een terras van maximum 40m2 is toegestaan.
Door het ontwerp te voorzien van een onafhankelijk dak, wordt extreme hitte in het woonblok tegen gehouden. Tussen dak en huisje ontstaat zo een buffer die luchtverplaatsing (afkoeling) mogelijk maakt. Het ontwerp is zo opgevat dat de binnenruimte buitenruimte kan zijn zonder hinder te ondervinden van de blakende zon. Een gedeelte van de maximum oppervlakte van het terras wordt gewijd aan terras rondom het huisje. Het dakvlak steekt uit boven de vier gevels (dakoverstekken), reikend over de terrassen rondom het huisje. Op de vier buitenranden van dit terras, zijn verschuifbare zonwerende panelen (shutters) voorzien als beschutting tegen zon, inslaande regen en inkijk. Hier ook dus een buffer tussen binnen en buiten die tevens de binnenruimte vergroot zonder dat het aantal toegelaten bewoonbare vierkante meters verhoogt.
info